top of page

Ett gripande epos om riken i brand...

Var där när världar möts

Álftronen - ett medeltida fantasylajv med cross-worldtendenser. Vi bygger upp Eilenfar som en representation för det fornnordiska "Alfheimr" och skapar ett kulturellt cross-world fantasy lajv där en samtida fantasyversion av vår egen värld upptäcks genom ögonen på alver vars ända kunskaper om människor är från före 900-talet. 

Àlftronen
- Midgårdsprofetian

I Eilenfar har ett fruktansvärt krig rasat mellan ljusets och mörkrets alfer sedan urminnes tider. Det talas om att de två rikena en gång levt i harmoni och frodats, men att folket splittrades någon gång precis innan, under eller efter konung Síols död.

I ödemarken mellan de båda rikena upptäcktes nyligen en portal till en annan värld. Efter att portalen och den bakomliggande världen observerats en tid tycks de flesta knyta samman skeendena med de forna sägnerna om Midgård. Men vad har egentligen hänt med människosläktet och är portalen en härold för att de så kallade midgårdsprofetiorna ska komma att slå in?

I gränslandet mellan rikena har nu mörkrets och ljusets alver anlagt ett gemensamt, lätt rustat härläger för att studera och föra samtal med den främmande världen, samtidigt som deras mäktiga arméer hopar sig bakom den egna riksgränsen. Ska den skakiga vapenvilan överleva så oroliga tider? Och ska någon slutligen kunna läka den spricka som uppstått i alvsläktet och slutligen komma att ockupera Álftronen?

IMG_6852.JPEG

Vi har skapat upplevelser för tusentals nöjda deltagare!

Fantastisk miljö & god mat

Kom och lajva på ett vackert område invid sjön Båvens strand. Vacker ängsmark, blandskog, bergsknallar och ett sagolikt slott. Oknytten i vårt kök lagar fantastisk mat  under Martin Rydberg Hedéns erfarna råd. 

Ett hissnande äventyr

Tre dagar utav spännande intriger och oväntade händelser.  Våra erfarna arrangörer skapar träffsäkra äventyr för vuxna, barn och ungdomar. 

Gemenskap & utveckling

Álftronen är ett lajv där stor och liten kan komma och i svindlande möten med såväl gamla som nya vänner få kliva rakt in i äventyret.

Kort praktisk info

Under höstlovet V.44 förvandlas den natursköna lägerängen Brittmäss med tillhörande skog och strand till Eilenfar - en fiktiv värld som tar avtramp i fornnordiska Alfheimr. Via en magisk portal i skogen länkas Eilenfar samman med en nutida fantasyskildring utav vår egen värld vari lajvlägret Umbra Lyceum utspelar sig.   

  • 31 oktober -4 november
     

  • Brittmäss, Sparreholm, Södermanland
     

  • Ett hissnande äventyr i folktrons förtrollande värld. Politik, hård handel, mystik och äventyr!

Fiktion & setting

Höstens lajv blir en pilot i denna nya men ack så spännande värld. Vi vill skapa en setting där det finns utrymme för deltagarna att ta för sig och göra något eget och unikt. Vi tror på god storytelling och kreativ lekfullhet och därför kommer vi alltid sträva efter att eventen och fiktionen behåller sig ton - men vi uppmuntrar ändå lekfullt skapande och nya idéer.

Alfverna (uttalas alver) är därför en kreativ uppblandning utav klassiska fantasyalver men med en fornnordisk underton och en annorlunda uppsättning utav "raser". Våra alfer bygger i grunden mer på ditt eget utseende, där din egen hud, hår och ögonfärg alltid är en bra grund och där fantasydelen antar en mer subtil ton än tex den klassiska, kritvita, mörkeralfen eller drowen. Istället uppmuntrar vi inlajv-ansiktsmålningar och smink samtidigt som mer subtila tecken än helsmink kan visa på rollens inriktning inom alferna som art. Skimmer och transparanta accenttoner, tillsammans med linser och dräktskick skiljer således ljusets från mörkrets alfer.

Alfer

- Allmänt

Utseende

Eilenfars alfer liknar i mångt och mycket människan. De har samma grundläggande anatomi, även om deras öron är spetsigare. 

 

Alfernas präglas dock snabbt av den miljö de vistas i. Det som skulle ta otaliga generationer för en art på jorden kan manifestera sig under en enskild individs livsspann - vilket har lett till att de har ett vidspritt utseende. 

Lever de i skogar går både kläder och hudtoner i grönt och brunt, format likt grenars, barks eller mossas mönster. Lever de i berg går tonerna i olika nyanser av bergets gråa eller melerade yta. Lever de vid vatten eller på havet kan ljusblått/ turkost synas i vågiga, nästan fjälliga mönster. 

 

Även sinnelag och fysik kan, men behöver inte nödvändigtvis påverkas av miljön. Oftare ser man alfer som rör sig balanserat och har hög uthållighet för långsamma uppgifter bland de som vuxit upp till havs och i bergen. De är oftare tålmodiga, filosofiska och inåtvända. Oftare är de som vuxit upp med jakt i skog mer starka, krigiska, impulsiva och pratsamma. De som lever som samlare i skog och mark är mer långsiktigt strategiska i sitt planerande, ofta mer benägna att diskutera och agera på gemensam sak. De är ofta segstarka och kan bära tungt. 

 

Präglingen kan skifta under en alfs livstid, men det är ovanligt. Växte någon upp de första åren i berg, men levde sedan majoriteten av sitt liv i skogen är det sannolikt att åtminstone delvis av utseendet förändrats över åren.

Sinnen & förmågor

Alfver har ofta starka, skärpta sinnen. De ser och hör saker bortom vad som är uppenbart för människan och deras livskraft har en magisk styrka som gör dem långlivade, motståndskraftiga mot sjukdomar och andra psykiska och fysiska skador. Alfverna brukar magi som en del av sitt leverne, men antalet magiker som kan forma magin till besvärjelser är begränsat och kräver medfödda egenskaper.

Ett alfbarn växer sålunda i ungefär samma takt som sin mänskliga motpart, men runt 15års ålder avtar utvecklingen och alfen växer upp långsamt. Det kan ta en alf mellan 40-60år att bli fysiskt vuxen och därefter åldras de än långsammare och deras fysiska attribut har mer att göra med var i livet de befinner sig än hur många år de faktiskt har vandrat i Eilenfar. En alf lever därmed i snitt i 400 år.

- Etniciteter

Alf-folket splittrades för länge sedan i två stycken särpräglade riken som alltjämt varit i kamp med varandra. I dessa riken frodades helt olika världåskådningar och kulturer vilket efter många generationer präglat alferna in i två distinkta etniciteter: Emredhis - mörkrets alfer och Safeilar - ljusets alfer.

Emredhis - mörkrets alfer

I väster, där Eilenfars land skjuter uppåt i höga bergskedjor sträcker Emredhessia ut sig. Här bor Emredhis, mörkrets alfer i städer av svart sten och mörka skogar i farliga dalar. 

Kulturen högaktar individen och den enskilda prestationen, samtidigt som den enar folket i sitt hat mot Safeilar, vilka man ser som en falsk guds försök till att imitera Emredhisfolkets storhet. Synen på den enskilde individen som centret för sitt eget värde och makt syns i ceremonier för när man når nya stadium i livet, ålder, makt, relationer. Samtidigt är seder som tacksamhetsriter gentemot naturens gåvor och religiösa ceremonier till livskraften och döden för att vinna styrka och skydd också viktiga komponenter. Fruktbarhetsritualer för att säkra sitt arvs efterlevnad och en vilja att firar när någon växer sig starkare och hedrar när någons tid är ute ramar in samhällets etik.

Karaktärsdrag
Mod, tillit till instinkter, känslor, passion, innerlighet, egocentrisk, solitär, idealist.

Utseende
Nattens och månens toner skimrandes i huden, svart, silver, mörkblått. Ögonen är ibland vita som månen eller mörka som natten. Förlängda, spetsiga hörntänder är inte heller en ovanlig representation av ett krigiskt sinne. 

Klädskick och mode

Emredhis använder ett hårt maktspråk i sina moden. Där mörka och kraftfulla kläder och rustningar premieras och där smink och målningar utstrålar styrka och status. I midgård skulle människorna dra vissa paralleller till gothens modevärld.

Målsättning 
Att finna resten av profetian. Att upptäcka den nya världen och vinna mesta möjliga från den. Att finna Yggdrasil och uppfylla profetian för att kunna sitta på alftronen.
 

Safeilar - ljusets alfer

I Eilenfars östra alf-rike, Safeilon, bor det folkslag som genom historien kommit att benämnas som Safeilar, eller ljusets alfer. 

 

En kultur som värdesätter kunskap, gemenskap och visdom. Folkets törst efter ett leverne fritt från inre, små konflikter har manifesterat sig i ett samhälle stöpt i traditioner som fostrar individer utav stor självkontroll och uthållighet.  Etiketten tar därmed stor plats och de rätta formerna måste tas i beaktande för att inte förolämpa någons ära. Hälsningsritualer baserat på status i samhället och ceremonier för olika firanden, lyckosamma händelser och tragedier är några exempel på detta.

 

Stävan efter gemenskap har satt sina spår i att samhället firar sådant som tillför något positivt till gruppen. Tacksamhetsritualer till livet självt som kraft är mycket vanligt, liksom böner att få ta del av den stora livskraften. Man väljer aktivt vägar som leder till ljus och liv.

 

Karakteristiska karaktärsdrag 

Självbehärskning, uthållighet, visdom, intellekt, traditioner, respekt och vördnad inför kunskap, gemenskap. 

 

Utseende 

Dagens och solens toner skimrandes i huden, gult, guld, vitt. Ögonen glimmar ibland i guld eller gult. Ibland med inslag av vitt, men aldrig helvita. 

 

Målsättning 

Att finna resten av profetian. Att noga undersöka den nya världen och lära av den. Att finna livets träd och uppfylla profetian för att kunna sitta på alftronen och hela alf-folket.

jarnvilja_edited.png

Järnvilja

ABF-ellips-cmyk.png

FL

Förenade Lajvare

ideell.png
Gul-Logotyp-Sverok-–-Spelhobbyförbundet.png
bottom of page