top of page

Acerca de

Image by Elena Mozhvilo

Andra delar av världen

Trolldom i andra delar av världen

Magi har varit en del av människornas liv åtminstone så länge vi kunnat skriva och förmodligen mycket längre än så. Det är en föränderlig kraft som kan bete sig väldigt annorlunda på olika platser. Den påverkas av jorden och himlen. Vattnet och luften. De levande och de döda. Det här innebär såklart att bara för att en magisk tradition passar på en plats behöver den inte göra det på alla. Den magiska akademin har universitet och lärosäten på många platser runt jorden där vi studerar de lokala traditionerna, bortglömda kulturer eller underliga fenomen. 

 

I Europa har vi två äldre traditioner, den nord europeiska väven och elemental magin som de använder runt medelhavet. Under upplysningstiden utvecklade vi också den mycket populära besvärjelsemagin med sina trollspön och trollformler. Tyvärr har det funnits en stark misstro mot magi speciellt i södra Europa. Det här har lett till att vi tappat kontakten med våra gamla traditioner. Den Europeiska akademin jobbar nu febrilt med att restaurera de gamla kunskaperna så de inte går förlorad för alltid.

I ostasien är andarna mer vakna. I den delen av världen är det inte ovanligt att tala med en flod eller fråga ett träd om hjälp. De har också lång erfarenhet av att jobba med livskraft som dom kallar chi. Det finns många sätt att chin i och runt oss men den vanligaste är långsamma rörelsemönster. Den här typen av magi har börjat få fäste även på andra platser i världen vilket fått andra kulturer att intressera sig för ostasiatisk trolldom. 

Koloniala ärret är ett problem som skapades när stormakterna drog över världen. Kunskap om magin i många delar av värden gick förlorade när imperierna försökte “civilisera” urbefolkningar eller helt enkelt bara flyttade in och tog över. Imperierna har fallit men men konsekvenserna finns kvar. Vissa kulturer som till exempel Indien finns kvar och kan fortsätta bruka sina seder men allt för många överlevde inte eller har förändrats till oigenkännlighet. Trots allt har en gnista av hopp tänds för ny magi har börjat resa sig ur askan.

Någonting akademin är mycket intresserad av är gamla civilisationer. Alla kända områden har ett lärosäte dedikerad till att studera den. Umbra Lyceum är centrum för att studera fornnordisk magi till exempel. Den den vi studerat grundligast är den Egyptiska. Deras magikerpräster var duktiga på att kontakta sina förfäder och var pionjärer inom helande magi. Majakulturen är väldigt intressant. Deras förmåga att se framtiden har aldrig överträffats men vi förstår inte deras språk. Att dechiffrera deras texter är många magikers dröm.

Det är inte bara de civilisationer som den mundana mänskligheten känner till som de magiska samhället är intresserade av. Amazonerna var en krigarkultur som utvecklade flera typer av stridsmagi. Paititi är ett litet område öster om Anderna där överlevare från Inkafolket isolerade sig från omvärlden. Magivärlden har lyckats ta kontakt med invånarna men dom är fortfarande misstänksamma. Det här är bara två exempel, det finns såklart många fler hemligheter som gömmer sig i världen. Något många letar efter är det mytomspunna Atlantis men inte ens med magi har någon lyckats hitta den förlorade kontinenten.

bottom of page