top of page

Acerca de

Rockelstads_slott_2017_edited.jpg

Umbra Lyceum

lärosätet Umbra Lyceum

Jag kliver återigen in i högsätets lilla men magnifika hall och känner hur värmen från en sprakande eld omsluter mig. Bredvid den öppna spisen tornar björngestallten upp sig, det ryktas att det är vätten Yrsas björnhamn som hon en gång i tiden bar då hon försvarade skolans område, elever och personal. Yrsa må ha vandrat vidare men även i hennes oändliga vila så lever hennes ande vidare och vakar, både dag som natt och vår som höst över skolan och dess boende. Jag ryser när jag ser in i björnens rytande anlete, bäst att låta bli att göra henne upprörd, en vätte i björnhamn är ej att förringa.

 

Till höger om mig klättrar den vackra trätrappan upp till övervåningen och jag vidrör försiktigt den blanka men ändock slitna riddar hjälmen med mina utsträckta fingrar och tar sedan mitt första steg upp. För mina ögon dansar minnen från åren i flyglarna och hur jag som 10 åring först anlände till skolan som numera var mitt hem och hur det pirrade i magen under trädceremonin när jag accepterade mitt medlemskap i trolldomscirkeln. 

 

Ett försiktigt steg till. Som lärling, mitt tredje år råkade en av mina klasskamrater spilla ut alrunesaft över tidsåderägg och hela klassrummet fylldes med oranget skum, jag hade aldrig erkänt att det var jag som kittlade henne så att hon sprätte till? 

En fot framför den andra och trappan tycks svaja under mina fötter. Min tid som alumn, vår projektgrupp försökte fruktlöst att upprätta kontakt med skogens varulvar. Trots att vi misslyckades gav magikus Isterhorn oss högsta betyg på avhandlingen med orden, “studier handlar inte om att alltid ha rätt, utan att formulera idéer och sedan testa dem.” 

Trappans topp närmar sig och jag rister i hela min kropp. Här uppe får bara Umbra Lyceums insvurna mästare vandra… här är jag nu, på toppen av trappan och bakom mig ligger åratal av fantastiska minnen likt höstlöv. Jag viskar tyst för mig själv när jag går genom den ståtliga korridoren; Umbra Lyceum, låt väven skälva när trolldomen får liv.

Entréhall-Rockelstad.jpg

Allmänt

Umbra Lyceum grundades år 1740 stående på två premisser. Dels på drömmen om alla barns rätt till utbildning och dels som ett svar på det ständigt ökande intresset för “den nya metodiken”. Trolldomssamhället hade tidigare och har i sanningens namn fortfarande en stark sakral prägling. Riter, ceremonier, besvärjelser och trollformler bär allt som oftast spår utav religiösa inslag. Den nya metodiken gick ut på att isolera och undersöka magins element och byggstenar för att på ett mer vetenskapligt sätt kunna testa teorier och förädla det magiska utövandet. Många frågor står ännu obesvarade och det har aldrig varit akademins mening att försöka avskaffa religiösa trosuppfattningar - blott särskilja dem från trolldomsutövande och forskning. 

 

Idag bedriver Umbra Lyceum grundutbildning i trolldom för häx-folk från det att de nått sitt tionde år, då normalt magin vaknat inom dem. Verksamheten äger rum på Rockelstad slott, den utdöda ätten de Miluusas gamla säte. Skolans elever tillbringar merparten av sin tid i flygelbyggnaderna och den gula paviljongen under sin grundutbildning. Här finns trolldomcirklarnas sällskapsrum och sovgemak samt klassrummen och stora salen. I skolans huvudbyggnad får inga yngre elever vara utan tillåtelse. Därinne arbetar skolans framstående professorer och mästare med morgondagens stora magiska upptäckter. Enligt trovärdiga rykten ska där finnas ett portalrum fullt med dörrar både till platser långt bort och världar bortom denna.

 

Trots att många långa år har gått sedan skolan grundades och den nya metodiken fick fäste i Norden så finns det fortfarande de som ser ned på skolans tillvägagångssätt. Få av de äldre ätterna sänder sina barn att utbildas sida vid sida med unga från mindre framstående familjer. Samtidigt vägrar de äldre skolorna ofta att samarbeta med Umbra Lyceum, utan håller istället tjurskalligt hårt i sina tusenåriga arkiv - trots att de själva med tiden tvingats anta en mer öppen hållning än tidigare. 

 

Umbra Lyceum är således den äldsta trolldomsskolan grundad på den nya metodiken i Norden men med tiden har behovet av nya skolor gjort sig påmint. Mellan fjällen någonstans i Härjedalen ligger numera Mons Lyceum. År 1873 grundades den med stöd av Umbra Lyceum och de två skolorna har haft god kontakt med varandra ända sen dess. Det skickas ofta utbytesstudenter mellan skolorna för att eleverna ska få prova på häxkonster med en annan natur runt sig. Värt att notera är att Mons Lyceum har en stor samling med texter om Samernas kultur som de samlade på sig för att bevara kulturen när den förföljdes i början av 1900-talet.

 

Internationellt har Umbra Lyceum också kommit att knyta många unika kontakter tack vare sin inlyssnande organisationskultur. Samtidigt som skolan knutit vänskapsband bland andra häxfolksbefolkningar och väsensamhällen så finns de dock de som sett hotet i en mer upplyst trolldomsvärld. Mörka styren, totalitära trolldomsnationer och maktcentrerade väsenhov har således kommit att motarbeta skolan så gott de har kunnat.

Trolldomsämnen

Skollegender

Vid Umbra Lyceum forskar och undersöker några av världens skarpaste magiska hjärnor trolldomens gränser och ursprung. Ett stort fokus ligger på inhemska, nordliga trolldomstraditioner men samband och svar söks världen över och det är inte ovanligt att akademiker från andra delar av världen spenderar tid på skolan eller att skolans egna akademiker är iväg till fjärran länder och världar på forskningsexpiditioner. 

 

Det huvudsakliga fokuset i grundutbildningen ligger dock på det traditionella magiska ämnena: Väsenlära; alkemi och trollbrygder; siarkonst, besvärjelser, runmagi, helande och andebesvärjelser.

Image by Elena Mozhvilo

I en skola belägen på magiska marker och inhuserad i ett slott med anor längre bak än 1300-talet är det naturligt att legender hopar sig. Trolldomsvärlden genomsyras av myter och berättelser om olika magiska föremål och historiska personers bragder, men här följer en lista med legender knutna direkt till skolan och platsen den är belägen på.

 

Sjön Båven

Lärosätet ligger vid sjön Båven som sägs ha ett vatten kraftigt länkat till världsväven och som kan ge alla möjliga effekter om man kommer i kontakt med det. Ibland är det positivt, som fysiskt eller själsligt helande och då flockas folk runt viken för att bada eller tvätta sig. Fast det kan lika gärna hända något förskräckligt så se till att kontrollera vattnet innan du rör vid det.

 

Spegelvärlden
Det finns ett antal speglar på skolan där elever säger sig ha sett både det ena och det andra. Många säger sig även fått budskap till sig via speglarna. Legenden gör gällande att det innanför speglarna finns en spegelvärld och att den som vågar titta in i någon av dem riktigt länge för att upptäcka om det finns någonting där riskerar att sugas in.

 

Levande konstverk

Det är vida känt att på platser där mycket häxkonst utövas, som på t.ex. en trolldomskola, sätter sig häxkraften liksom i väggarna och saker kan bli mer levande än vad man först tror. Det har gjort att en del av skolans tavlor fått egna liv och enligt vissa studier lär det även vara möjligt att besöka dessa tavlors mystiska världar. 

 

Myten om den förrymda portalen

I en av flyglarna sägs det finnas en portal. Där sägs saker och väsen kunna dyka upp från ingenstans, men andra menar att det bara är vittror som spelar spratt. Enligt legenden ska portalen ha rymt från huvudbyggnadens portal-rum och enligt vissa versioner rör den fortfarande på sig.

 

De tre trollstavarna

Det ryktas att skolans tre cirkelmästare grundade en order i slutet av 1700-talet. Orderns uppdrag lär ha varit bevarandet och beskyddandet av de tre ödesstavarna - trollstavar som sagts ha brutits ur Felharr-dimensionerna. Dessa magiska instrument ska enligt sägnen inte kunna förgöras när de väl tagits till den här världen, men dess makter upplevdes för stora för någon människa att nyttja. Om ordern ännu finns, eller om den någonsin funnits är högst oklart. Ödesstavarna var ett omtalat ämne under 1700-talets slut men huruvida de faktiskt existerat är obelagt. 

 

Yggdrasil, jordskottet från världsträdet

Den jättelika uråldriga asken Yggdrasil står ståtlig med sin livskraft intill slottet. Enligt legenden lär trädet vara ett jordskott från självaste världsträdet och oberoende av sanningen till detta har trädet upprepade gånger bevisats har oöverträffat starka kopplingar till världsväven. Trolldomsenergin som trädet utstrålar möjliggör extra potent trolldom på området och många är de som ser med avundsjuka blickar på denna mäktiga resurs. För skolans elever gäller det att vara varsam, för den som lovar något under trädets krona binder sitt löfte till väven och att bryta ett sådant löfte har ofta... obehagliga konsekvenser. 

Övergripande historia

När trolldomscirklarna Aquilon och van Lynix retat upp rådstinget och hotades av upplösning vände plötsligt rådskvinnan Silvena de Miluusa sin kappa i omröstningen kring cirklarnas vara eller icke vara. Hon gick från att vara en av de främsta förespråkarna för att den nya metodiken måste bannlysas till att rädda trolldomscirklarna från upplösning. 
År 1740 grundades sedan Umbra Lyceum utav dess förste ärkemäster, Silvena de Miluusa tillsammans med cirkelmästarna Vinfred Holter och Drakina Postell som då ledde trolldomscirklarna Aquilon och van Lynix. Lärosätet inrättades på de Miluusas ättesäte men när Silvena avled år 1775 nådde ätten sin ände och dog ut. Snart framkommer det dock, till de konservativa häxorna och trollkarlarnas fasa, att Silvena testamenterat de Miluusas betydande rikedomar och ägor till skolan. 
 

3356e4d2-f5e1-4eb1-8d1e-bbae8de42dda-portalen-med-hack.jpg

Under Silvenas efterträdare ärkemäster Oselfenmius inrådan förflyttades grundutbildningen i trolldom ut från tornen i huvudbyggnaden till de flyglar som dittills inhyst Silvenas hushåll. I de nu övergivna tornen inrättade så Oselfenmius akademins forskningsinstitut. Det blev helt enkelt en plats för häxfolk att fortsätta sina studier och bryta ny mark inom olika magiska områden och växte med tiden till den universitets rörelse som finns där idag. 

Under 1800-talets gång avtar stigmat kring skolan och metodiken ytterligare. År 1873 grundar akademiker från Umbra Lyceum ett nytt lärosäte, Mons Lyceum, högre upp i landet och 1875 väljs den förste tingshövdingen som tagit examen vid Umbra Lyceum, Joseliin av ätten Falköga. Det har stor inverkan på skolans rykte och flera av de äldre ätterna väljer att låta sina barn bildas vid lärosätet, dessa förblir dock alltjämt i minoritet. Skolan växer och hundra år senare har man börjat knyta starka band med andra liknande rörelser runt om i världen.

bottom of page