top of page

Acerca de

Politik

Politik i trolldomssamhället

Tingsrådet är det politiska väsendet och fungerar som riksdag i nordens trolldomsamhälle. Dvs: Norge, Sverige, Danmark och Finland. I viss utsträckning även Ryssland, Grönland och Island, men geografi och politik i den mundana världen förhindrar detta något.

 

Rådet reglerar användandet av besvärjande och bestraffar de som överskrider de lagar som befästs. De bidrar även med beskydd mot utomstående hot såsom mundana människor under häxjakterna och illvilliga väsen som löpt amok eller ämnar skada befolkningen. 

Om häxor eller schamaner bryter mot tabuer eller börja använda sina krafter ansvarslöst och blir farliga, så är det tingets uppgift att oskadliggöra dem.

 

Tingsrådet är en demokratiskt vald oligarki med en mandatperiod på ett år. Sju stycken medlemmar tar beslut demokratiskt och överses av Tingshövdingen, en åttonde medlem som fungerar som vågmästare och ordförande. Trots att Tingsrådet bara sitter i ett år kan alla individuella tingsmedlemmar bli omvalda ett obegränsat antal gånger.

Det är även underförstått att en handfull av medlemmarna är förväntade att bli omvalda.

Omröstningen hålls varje år runt påsk och alla närvarande har rösträtt i valet. 

 

Rådets medlemmar är alla framröstade representanter, oftast från framstående familjer i det magiska människosamhället. Representanter väljs av familjen internt och röstas sedan fram av alla närvarande vid valprocessen. Det finns inga restriktioner på vilka familjer som får utse en representant och ställa upp i valet, det är dock ett krav på att personen har en ättetillhörighet och har blivit framröstad av sin familj/ätt.

Valplatsen kallas för Blåkulla och alla ting som hålls på platsen benämns därefter som ett “Blåkulla ting”. 

 

Blåkulla ting är inte alltid nödvändigtvis ett val, utan kan sammanfatta allehanda större beslut som måste genomföras. Platsen Blåkulla är dock den viktigaste tingsplatsen och reserveras för i synnerhet viktiga samlingar, såsom rättegångar för tabuer och krigsbrott eller krismöten vid katastrofer.

Det finns andra tingsplatser än Blåkulla som används för vanliga rättsting, regionala omröstningar och som mötesplats.

 

En tingsplats behöver inte vara av politisk natur, utan förekommer också i mer vardagliga sammanhang såsom i mindre samhällen, på skolor och i hemmet.

Vem som helst kan kalla till ting om mer eller mindre vad som helst och detta är vanligt i familjer, skolklasser och grannskap ifall det uppstår ett problem eller en dispyt.

När det kommer till att kalla ting på mer officiella tingsplatser såsom Blåkulla så finns särskilda regulationer och lagar om hur det går till. De större tingsplatserna har en tingsväktare (även benämnd som “Kallare”)  anlitad vars uppgift det är att kalla till ting när tingsplatsen önskas användas. Alla officiella ting måste kallas genom tingsväktare och kan få avslag ifall saken inte anses viktig nog.

bottom of page