top of page

Acerca de

_edited.jpg

Grundkoncept

Kampanjens grundkoncept

Umbra Lyceum är en lajv-lägerkampanj som utspelar sig på och runt en trolldomsskola. Lajvet utspelar sig i den verkliga världen men i de djupa skogarna och mörka skuggorna lever folktron vidare. Sagorna är sanna, trollkunniga människor och väsen använder fortfarande sina konster och på magiska platser samlas de i lönndom. En sådan plats är Rockelstad Slott i hjärtat av Sörmland där vi bjuder in barn och vuxna till ett magiskt lajv.

 

Inne i slottet ligger fokus på barnens upplevelser. Där kommer ni lära er om saker som trolldrycker, runmagi och besvärjelser. Det kommer behövas för det ryms många mysterium på skolans väggar. Det är viktigt för oss att det finns utrymme för olika lajvupplevelser så det kommer finnas gåtor, intriger och äventyr för den som letar.

 

På skolan kommer det finnas lärare och annan skolpersonal som spelas av vana lajvare som handplockats av oss arrangörer för att ge barnen en så pass bra lajvupplevelse som möjligt. Några kan vara lite skrämmande men det ska alltid gömma sig en trygg människa bakom masken.

 

På markerna runt slottet utspelar sig den vuxna delen av lajvet. De vuxna som tagit examen vid skuggakademin har bemästrat de mäktiga ritualerna där deltagarna använder sin kreativitet för att skapa magi som kan åkalla en ande, bemästra en fiende, hela dödliga sår. Bara fantasin sätter gränserna.

 

Eftersom Umbra Lyceum är en av de få platser där trollkunniga fritt kan utöva sina konster har det blivit en naturlig samlingsplats. Det viskas om att världen inte längre är säker. Myndigheterna blir allt mer hårdhänta och mäktiga krafter, både mörka och ljusa, vill att eliten byts ut. 

 

Vi vill att våran saga tar avstamp i folktron på ett sätt som glädjer de som känner igen sig bland myterna. Vi vill att vårat lajv ska väcka en nyfikenhet inför den enorma skatt som mänskligheten samlat på sig under årtusenden.

På vårat lajv ska vi fokusera på nordisk folktro men världens alla myter är sanna i vår värld.

bottom of page