top of page

Acerca de

Image by Elena Mozhvilo

Allmänt

Allmänt om trolldomssamhället

I norden finns det många samhällen som lever bredvid varandra. Trollen bor i skogar och berg, råna råder över naturen och vanliga människor lever utan vetskap om den magi som finns utanför deras dörrar.

 

Viktigast för oss är trolldomssamhället, som består av de människor som fortfarande utövar häxkonster. Vi är fortfarande en del av den mundana världen där vi jobbar och umgås som vanligt folk utan kunskap och det mystiska. 

De flesta av oss har vanliga jobb i det mundana samhället och vi har oftast vänner som är mundaner. 

 

Trots det vill vi gärna hålla våra häxkonster i skymundan på grund av allt gammalt groll som uppstått mellan häxor och mundaner.

 

Vi känner fortfarande till och har kontakt med de gömda samhällen som finns, här och där, i vår värld. Det är inte allt för ovanligt att träffa ett väsen bland trollkunniga människor och vise versa.

 

Det är många krafter som vävs samman till det vi kallar världen och det går inte att ändra en sak utan att påverka något annat. Trolldomssamhället har stor respekt för detta faktum. Även trollkunniga som bor i städer känner av naturen och elementen precis som de som lever ute i glesbygden. 

 

Vissa trollkunniga människor vill använda sina konster fria från utomstående ögon. Ibland bor dom långt bort i ensamt men det finns några få platser där vi kan samlas, interagera med väsen och utforska våra förmågor. Dessa platser är spridda över hela världen. 

Men de flesta väljer att leva i båda världarna. Med en fot i det mundana livet och en fot i det mystiska livet med trolldom, häxeri och magiska väsen…

bottom of page