top of page

Acerca de

Yrken

Yrken i det magiska samhället

Det finns mängder med yrken för invånarna i det magiska samhället. På den här sidan kan du läsa om några olika yrkesgrupper - men liksom i den verkliga världen, är möjligheterna oändliga!

Akademin

Image by Giammarco

Trolldomsakademin har varit aktiv i flera århundraden och har många internationella kontakter. Mycket av den häxkonst som används under historien har förts vidare muntligt från mästare till lärling. Tyvärr innebär det att när en kultur går förlorad så glöms dess trolldomslära bort.


Trolldomsakademins roll är att samla, sprida och återskapa gamla traditioner samt utveckla nya sätt att använda och väva magi. 

På ett universitet eller en skola som Umbra Lyceum leds arbetet av en grupp mästare som är ledande experter på sitt område och en ärke mästare som organiserar arbetet.  Professorer specialiserar sig på ett visst område som de forskar eller experimenterar inom.
Olika Magikus undervisar elever i större klasser medans lektorer hjälper de som är ute efter mer specifik kunskap.

Utanför murarna kan man också hitta akademiker. Det är oftast professorer som vill undersöka ett område eller är ute för att samla information. Det kan handla om intervjuer med trollkunniga, inventeringar av magiska växter eller en arkeologisk utgrävning. 
 

Myndigheter & samhällsbärande arbeten

Det magiska samhället har utvecklats parallellt med det mundana och många yrken liknar varandra. Det finns helare (doktorer), lagväktare (poliser) och fler varianter som behövs för att hålla ett samhälle vid liv. 

Politiken sköts i ting, där Blåkulla ting är Nordens högsta beslutande organ. Under det finns olika regionala ting i olika steg ner till det ting som hålls i varje cirkel på skolan när något viktigt behöver beslutas.

Alla som fyllt 15 får delta och rösta på tingen men i mindre ting som inte är politiska brukar även yngre vara med. Det är svårt att påverka de stora tingen ensam så det har bildats organisationer som bedriver politik på heltid.

Tingen är inte bara ett politiskt organ utan också ett juridiskt sådant som har ansvar för att hitta och döma de som bryter mot trolldomslagarna. Därför finns det advokater även i det magiska samhället.

Image by Claudio Testa

Exorcism & utdrivning

dreamstime_l_45236186.jpg

Många magiska väsen dras till områden där magi brukas och tyvärr är det inte ovanligt att det kommer onda andar och slår sig ner på platser där de inte hör hemma. Enklare oknytt kan en trollkunnig ta hand om själv men kommer det någonting mäktigt kan hen behöva tillkalla en exorcist.

 

Det finns lika många metodiker som det finns exorcister men de är alla experter på olika typer av väsen som oinbjudet kan komma för att ställa till ofog.

Exorcister har tidigare varit djupt respekterade i trolldomsvärlden. Det har dock på senare tid blivit vanligare med ungdomsgrupper som protesterar mot exorcisternas metoder och förespråkar humanare tillvägagångssätt att bekämpa väsen som tränger sig på. 

Framtidsskådare

Att se in i framtiden är en dröm hos många men det är en av de svåraste formerna av magi en trolldomskunnig kan försöka sig på. När man ställer frågor om framtiden blir svaren ofta vaga och är aldrig helt säkra. 

Siare/Sejdrare/Völva/Vala använder verktyg som kristallkulor, tarotkort, runor med mera för att se framtiden. Vad som visas i dessa måste sedan tolkas vilket är svårt då svaren kan betyda olika saker beroende på vem som frågar och hur frågan ställs. En Siare/Sejdrare/Völva/Vala skådar inte bara in i framtiden utan även in i dåtiden samt andra platser just i detta nu.

Astrologi är ett mer exakt sätt att se in i framtiden men det krävs mycket tid och kunskap för att tyda himlens tecken. Himlen är inte lika personlig som en siares implement så den kommer inte svara på frågor. Istället måste astrologer leta efter tecken i som ger ledtrådar om större händelser. Även en astrolog kan skåda in i det som varit.

 

Nåjd/Schaman kan försätta sig i trans för att få kontakt med andar. Andarna har ett annat perspektiv på tiden så de kan svara på frågor om vad som kommer hända. Man måste dock vara försiktig. Det är inte alla andar som är välvilliga och även om du hittar en är det inte säkert att den vet svaret eller ens förstår frågan.

Image by Damir Spanic

Väsensfolk

Image by Boris Krizmanic

Det finns många väsen i den här världen. Några är förnuftiga, andra är djuriska. Några bor i vildmarken, andra finns mitt bland oss. Det krävs många olika typer av väsensfolk för att hantera en sån mångfald här följer några exempel.

 

  • Ambassadör, en person som lever bland väsen och är ett officiellt sändebud från det mänskliga samhället.
     

  • Väsenstolk, dessa har specialiserat sig på en viss typ av väsen och hjälper till i kommunikationen mellan människor och väsen.
     

  • Jägmästare, någon som jobbar med vilda djuriska väsen. De vaktar reservat och skyddar både väsen och människor från varandra samt området i naturen som väsenet bebor.
     

  • Bestskötare tar hand tama djuriska väsen. De kan fungera som bönder herdar eller tränare. Det brukar krävas mycket uppfinningsrikedom och kunskap för att ta hand om djuriska väsen för man vet aldrig vad dom kan hitta på.

Hantverkare

dreamstime_l_48566176.jpg

Det finns många praktiska saker som måste tas om hand för att vi ska kunna utföra vår trolldom. Som tur är finns det lika många hantverkare som jobbar med att skapa de magiska föremål och verktyg vi inte skulle klara oss utan.

 

Det finns stavsvarvare och kvastbindare; runsmeder och ljusstöpare; alkemister och kristallslipare - och många fler. Finns det ett magiskt behov kan du räkna med att det finns någon som kan skapa det du behöver. 

Om du utbildar dig till ett trolldomsyrke så måste du alltid studera som akolyt. En del gör sina akolytstudier på en akademi, som Umbra Lyceum, medans andra gör den med någon som jobbar med det yrke man själv vill lära sig.

Gränsväktare

Det finns många magiska och mystiska platser i världen och vissa kan vara riktigt farliga. Runt dessa samlas gränsväktarna för att skydda oss mot illvilja. Det kan handla om en dörr till en främmande värld, ett hål där du faller ner i dödsriket Hel eller en portal till eldens rike. Ibland jobbar de två världarna tillsammans för att skydda varandra men allt för ofta måste den ena sidan motas tillbaka med våld.

dreamstime_l_25309555_edited.jpg

Det finns naturligtvis mycket mer en häxa kan göra för att för att hitta sin plats i trolldomsvärlden. Det som är allra vanligast är ändå att man har ett mundant jobb och kryddar det med magi.

bottom of page