top of page

Handelssystemet

Handelssystemet är det spelsystem som ska göra det möjligt att bedriva ett verklighetstroget handelsspel på lajvet. Detta sker genom att du dels kan ägna dig åt din personliga ekonomi, men också att du dels kan ägna dig åt besättningens/organisationens ekonomi.

Valutan

Valutan i The Tundlaheim Saga är uppdelad i fyra olika valörer - vilka representeras på lajvet i form av 7 olika mynt. Växelkursen mellan valörerna finner du i tabellen nedan, följt av bilder på de olika mynten och en lista med snittpriser och kostnader för referens.

Växelkurs:
Mynten som används:
Inspirationsvärden:

Personlig ekonomi

Din karaktärs personliga ekonomi utmäts i de mynt, föremål och värdepapper som din karaktär äger. 

Dessa medel kan användas för att köpa varor och tjänster under lajven. Detta kan tex vara att: delta i kort eller tärningsspel, skicka brev, köpa tidningen, köpa preparat (droger, gifter etc), köpa värdeföremål/intrigföremål eller muta dina motspelare.

OBS: tänk på att uttag ur skeppets/organisationens ekonomi för personlig användning kan komma att ha starka konsekvenser.

Vårt mångfacetterade handelssystem möjliggör investeringsmöjligheter för den som kommer över lite större summor. Du som har ett sinne för affärer kan helt enkelt börja gnugga markerna samman för att efter några lajv ha byggt upp ett helt eget handelshus. Vinn storpotten i ett kortspel - investera din vinst i rätt ägarandelar i existerande handelshus, bolag eller besättningar - köp handelsfartyg och lasta dem fulla med varor inför din resa Tundlaheim runt under våra populära mellanlajvsspel!

Organisationers ekonomi

I the Tundlaheim Saga finns mängder med organisationer och företag. Fokuset i kampanjen ligger på piraterna och smugglarnas leverne. Det finns hurusom möjlighet att utforska diverse andra typer av verksamheter. 

Som representant för en organisation, oavsett om det är ett pirat/smugglar/handelsskepp eller någon typ av taverna etc så är det din uppgift att se efter organisationens handelsintressen under lajvet. De tre stora byggstenarna i handelssystemet är därför pirater, smugglare och handelshus. Sedan finns det en lång rad med specialverksamheter vilka man kan förvärva och utveckla inlajv.

Pirater

Piraterna plundrar och stjäl. För er som representerar ett piratskepp under ett arrangemang gäller det att se till att skeppets grundbehov är uppfyllda inför nästa seglats samt att försöka göra så stor vinst som möjligt på det stöldgods ni får med er i lasten till arrangemanget. 

Grundbehoven är ransoner av: 1.Spannmål, 2.Frukt och grönt, 3.Kött och fisk. Dessutom måste ni ha tillräkligt med taler i skeppskassan för att kunna betala lönerna inför nästa seglats.

Använd överskott för att uppgradera skeppets beväring och utrustning - eller för den delen köpa ett helt nytt och bättre skepp!

Smugglare

Smugglare investerar i extra värdefullt stöldgods. Smugglare i The Tundlaheim Saga seglar ofta små och smidiga skepp och deras fokus är normalt på att ta sig in i köpstarka områden, där de har kontakter bland de lokala återförsäljarna av dyrbara varor. På det viset kan de köpa upp lyxvaror från piratbesättningarna och sälja dem till ett mycket högre pris. Till skillnad från handelshusen undkommer man dessutom de lagliga skatterna och avgifterna - därmed är det oftast lönsammare för en pirat att sälja dyrbart gods till smugglare om en sådan står att finna. 

Smugglarnas små skepp gör hurusom att de inte har möjlighet att frakt allt för många varor på en och samma gång, därför är det viktigt att man ser till att varje plats i lastutrymmet fylls utav en så värdefull tunna som möjligt!

Handelshus

De handelshus som har skinn nog på näsan att kunna handla med pirater utan att falla offer för dem, samtidigt som man kan skydda sig från rikenas jurister har möjligheten att tjäna storkovan i en pirathärjad värld som Tundlaheim.

Som ansvarig på plats för ett handelshus intressen sköter du ekonomin för ett eller flera handelsskepp. Det gäller att fylla dessa skepp med så stora marginaler som möjligt. Det vill säga, du vill köpa saker som ditt hus har möjlighet att sälja i andra delar av världen till ett så förmånligt pris som möjligt. För ett handelshus finns det några fler variabler att hålla ett öga på. Vart är skeppet du lastar på väg och vad för priser gäller på den marknaden? 

Spela en representant från något av de fem storar handelshusen, eller börja smått och bygg upp din egen verksamhet - kanske kan du en dag mäta dig med jättar så som Fridwalls och Dönerska huset!​

Valutan
Personlig ekonomi
Organisationers ekononi
bottom of page