top of page

Acerca de

BA28E791-B791-4733-A189-89D4986093D3.png

de Miluusa

Trolldomscirkeln de Miluusa

Allmänt:

Trolldomscirkeln de Miluusa symboliseras av den krönta gäddan och dess ledord är ambition, list, tradition och instinkt. Gäddan, som tidigare prydde vapenskölden hos den utdöda ätt som givit cirkeln sitt namn står nu liksom då som en påminnelse till eleverna att den som vet vart den vill komma kan stå emot yttre hot. På sitt huvud bär därför gäddan en krona bestående av en avsliten rovfågelfot.

 

Cirkeln har av alkemister kallats för skolans salt; något som för de som inte är alkemister lättast kan beskrivas som dess kropp eller stabila grund. Det är en passande beskrivning ur ett rent filosofiskt perspektiv men också historiskt tilltalande då skolans fysiska form, byggnader, tinnar och torn, tidigare utgjorde de Miluusas ättesäte.  

 

Cirkelns sällskapsrum, “viken” och dess sovgemak ligger belägna över köket i östra flygeln. Där finns också cirkelns största klenod, Hrothgars hand eller ambitionens runa som den också kallas; en utav de tre dygderna som länge givit skolan berömmelse. En elev från de Miluusa får när hen tar examen från skolan studera runan, vilket sägs stärka dennes beslutsamhet att uppnå sina ambitioner. 

 

De två trolldomsyrken som oftast tilltalar personer från de Miluusa efter examen är myndighetsutövare och framtidsskådare. Båda dessa är svåra karriärval som kräver personligheter av enastående ambition och medfödda instinkter. 

3D2FE0E3-310B-439F-ACE2-933C80532163.png

Cirkelns uppkomst:

Trolldomscirkeln de Miluusa grundades egentligen redan på 1300-talet med mål att träna hustrupper till ätten de Miluusas egna styrkor. När fejden med ätten van Lynix nådde sitt slut på 1500-talet skalades cirkelns verksamhet ned kraftigt och dess huvudsakliga syfte under nästan 200 år blev att träna framtidsskådare, något som ätten de Miluusa haft osedvanligt många i sin familjelinje. Det ryktas att ätten antog sig detta uppdrag i jakt på en profetia som man tidigare bara sett glimtar av i sina egna syner. 

 

När Aquilon och van Lynix trolldomscirklar retat upp rådstinget och hotades av upplösning vände plötsligt rådskvinnan Silvena de Miluusa sin kappa i omröstningen kring cirklarnas vara eller icke vara. Genom list och ränker förenas de tre trolldomscirklarna under de Miluusas tak och det gamla ätteslottet blir till Umbra Lyceum och Silvena blir dess första rektor, eller ärkemäster som titeln heter. Det finns mängder med legender kring varför de Miluusa bytte linje och blev en förkämpe för den nya metodiken - men många antyder att det har att göra med just den profetia som cirkeln sökte så enträget.

 

Äldre historia:

 • År 1778, tre år efter ärkemäster Silvenas död och ätten de Miluusas upphörande bjuds cirkelmästare Freudquil Lothgam in till ett hemligt möte med Völlertings rektor och styrelse. Freudquil ombeds ansluta sin cirkel till en testamental rättslig utredning där man menade att cirkeln de Miluusa rimligtvis måste vara arvtagare av ättens medel. Anledningen är att Völlerting ämnar använda slottet och det magiska trädet Yggdrasil för sina egna syften genom att lösa ut Freudquil med ett berg av ätteguld. Freudquil vägrar å det bestämdaste.
   

 • År 1796 uppstod ett våldsamt bråk mellan de Miluusas elever och cirkeln van Lynix. Efteråt skulle det komma fram att en rad besvärjelser, lögner och konspirationer riktats utifrån skolan för att tända den gamla fejden. Ärke mäster Lothgam lyckades dock lösa konflikten innan allt för stor skada skett men han avlider senare samma kväll utav skador han tillskansats när han bröt upp bråket.
   

 • År 1875, Joseliin Falköga väljs till tingshövding och blir således den första tingshövdingen som tagit examen vid Umbra Lyceum.
   

 • År 1899 Leder besvärjelsemästarna Reik Rolfo och Tyra Irené en expedition under skolans regi ut på Bitterisens vidder. Reik återvänder två år senare ensam med de tre dygderna - resten av expeditionen sågs aldrig mer. 

 

Nutidshistoria:

 • År 1937 blir företaget “Imorgon idag” utnämnda till årets stjärnskott vid siarmässan i Jukkasjärvi. Företaget grundare Jenkly Kristallblad förklarade i sitt tacktal att det handlar om lagarbete och berättar historien om hur han som ung lärt sig om samarbetets kraft vid Umbra Lyceum. Den unge herr Kristallblad, som redan då var en framstående siare, hade deklarerat sina planer på att bli den bästa framtidsskådaren någonsin, utan hjälp från någon. När cirkelmästaren försökt att beskedligt förklara att en god ambition inte borde kräva att man arbetar ensam hade Jenkly fnyst och deklarerat högljutt att “Gäddan simmar inte i stim!”. Cirkelmästaren skulle då ha sett in i den ambitiöse ynglingens ögon och sagt: “Om vi bara lyckats lära dig en sak när du slutar här så önskar jag att det är detta: Ni unge Jenkly är en människa, inte en fisk.”
   

 •  År 1956 beger sig en grupp fjärdeårs elever ut på en nattlig expedition. De använder sin trolldom för att besöka sjöns botten och samtala med Sjöråna. Anledningen lär vara att man önskar ta reda på vad som hänt med det mytomspunna sjöodjuret som inte siktats på länge. Vad man upptäcker förblir ett mysterium. Endast en av eleverna återvänder från expeditionen efter en omtumlande och katastrofal olycka. Den unge mannen, Are, blir relegerad från skolan och döms utav Rådstinget till ett slutet ungdomsstraff för brott mot väsendomäns rätten. När han släpps fem år senare hävdar han bestämt att han inte minns något av händelsen.
   

 • År 1981 en krake strandar i skärgården utanför Karlskrona och äventyrar den magiska världens lönndom. Rådskvinnan Ingrid Salttunga sköter förhandlingarna med mundanernas regering Fälldin. En historia om en rysk ubåt läcks ut till pressen som förklaring till den militära skyddszonen som upprättats runt odjuret. En dryg vecka senare är kraken åter tillbaka i vågorna.
   

 • År 2006 den berömde Filius Vackalo återvänder från sina resor i Egypten. Den ansedde magikusen utnämns som hedersprofessor och återtar sin bildningspost på skolan i ämnet “icke nordiska trolldomskulturer”. 

bottom of page