top of page

Acerca de

BA28E791-B791-4733-A189-89D4986093D3.png

van Lynix

Trolldomscirkeln van Lynix

Allmänt:

Trolldomscirkeln van Lynix symboliseras av lodjuret och deras värdeord är tålamod, pålitlighet, diskretion och lojalitet. Lodjuret prydde vapenskölden för den numera utdöda ätten van Lynix, som cirkeln fått sitt namn ifrån och stod då liksom nu som en påminnelse till sina elever att var och en har sin roll i världen och att även mäktiga ting kan ske utan onödig pompa och ståt.

 

Cirkeln har av alkemister beskrivits som skolans kvicksilver; vilket lättast kan förklaras som dess tanke och benägenhet till förändring för de av oss som inte är alkemister. En rättvis bild att måla upp. Cirkeln van Lynix var drivande när den vetenskapliga metoden skulle antas och dess medlemmar har sedan dess varit pålitliga förkämpar för alla barns rätt till grundläggande utbildning. 

 

Van Lynix sällskapsrum “Jakthallen” och deras sovgemak är belägna högst upp i den västra flygeln. Här hålls ibland även vissa lektioner. I dessa salar förvaras även cirkelns största klenod, tålamodets runa, en utav de tre dygderna som länge givit skolan berömmelse. När en elev från van Lynix tar examen vid skolan får denne studera runan, något som sägs stärka sinnets ro och ge personen ökat tålamod.

 

De två trolldomsyrken som oftast tilltalar en person från van Lynix efter examen är samhällsbärande uppdrag och väsenfolk. I dessa yrken får personen användning för sitt tålamod och sin diskretion. Dessutom är det ofta behagligt för de som värdesätter lojalitet att arbeta för en stark organisation som man kan ty sig till.

3F572D67-741E-4E75-869D-5C57EBC8C14E.png

Cirkelns uppkomst:

Trolldomscirkeln van Lynix grundades egentligen redan på 1300-talet med mål att träna hustrupper till ätten van Lynix egna styrkor. Det var dock först på 1500-talet, när släktens fejd med ätten de Miluusa kommit till ett slut som cirkelns syfte på allvar blev utbildning. Ättens dåvarande överhuvud, Falsenda van Lynix var en välkänd helare och filantrop som helhjärtat stöttade den nytänkande “vetenskapliga” hållningen till magiforskning och akademi.

 

Inspirerad utav Aquilons initiativ ställde Falsenda om resterna av den egna cirkeln till att träna upp unga häxor och trollkarlar i grundläggande magisk utövning med utgångspunkt i en mer resonabel hållning till utforskning och ny kunskap. Många seder och traditioner som inte fyllde något egentligt syfte i den magiska processen skalades så av - detta var inte populärt bland de äldre ätterna vilka utövade enorm makt i trolldomssamhället. 

 

Äldre historia:

 • År 1593 lyckas Falsenda van Lynix, tillsammans med cirkelns äldre elever, isolera “Drupilium” ur ett enhörningshorns energifält. Den magiska substansen har höga generativa förmågor och kan användas vid framställandet av helande brygder. Falsenda formulerar också teorin om att den förlorade artefakten Draupner, en gyllne ring som var nionde natt föll isär till 8 lika stora ringar, ska ha smidits i en draupilium låga. Teorin förblir ostärkt av replikerbara experiment än idag.
   

 • År 1622 värvar ätten Falköga cirkeln van Lynix till hjälp med helande arbete i 30 åriga krigets spår. Det var tack vare cirkelns snabba och skickliga insatser som kung Gustav II Adolf undkom nära nog oskadd vid slaget om Danziger Haupt år 1627 - trots att flera vittnar om att han träffats flertalet gånger. Cirkelns tre mästare fick därefter följa i konungens skugga och de höll honom levande under flera stora slag. När Gustav Adolf föll i Lützen fanns dock inget man kunde göra. Den närsynte konungen hade tappat bort hären och helarna i dimman och när han återfanns hade han redan stupat av flertalet skador.
   

 • År 1818 ombes Didrik Lohvander att assistera ärkemäster Oselfenmius vid öppnadet av den sedan århundraden döde Paracelsus grav. Ryktena kring Paracelsus död och att det eventuellt ska ha rört sig om ett mord har slutligen väckt en sådan opinion att kvarlämningarna måste undersökas. Paracelsus, som var en beryktad mystiker och alkemist lät ha sin grav skyddad utav mängder med förbannelser. Didrik Lohvander, som kom att bli känd som årtusendets mest intuitiva skyddsvävare lyckades hurusom hjälpa ärkemästern att avarmera graven vid sin ringa ålder om 14 år.
   

Nutidshistoria:

 • År 1919 iscensätter Troelius Kavander, tidigare magiska instrument magikus, sitt alter egos död i en aktion mot mundanas allt mer våghalsiga försök att erövra himlen. Troelius hade under en längre tid arbetat med framtagandet av säkrare flygplan under namnet Enoch Thulin. När han förstod att de mundana industrierna aldrig skulle ställa säkerhet framför vinst försökte han istället sprida flygskräck genoma att låta Enoch, som vid det laget var en framstående personlighet i svensk flygindustri, gå en bråd död till mötes. Effekten vart dock inte långlivad och Troelius drev sedan under tio år flertalet aktioner för att försöka stoppa mundanas flygande - utan framgång.
   

 • År 1928 lyckas TalaIagnuT, ett konsultbolag för väsen-kommunikation grundat av tre van Lynix medlemmar, etablera ett ambasadkontor i Maurdrum, väsen marornas huvudstad. För första gången någonsin förs samtal med maror.
   

 • År 1969 marscherar GTF, gårdstomtarnas förbund, mot tingsrådet med avsikt att tillsätta ett tomteråd istället som statsmyndighet gentemot mundanerna. Anledningen var att gårdstomtarna ansåg sig utnyttjade efter sina insatser under den gröna revolutionen när det stod klart att man brukade kunskaperna inte bara för att stävja hungersnöden utan för att öka profiten på bekostnad av naturlig diversitet. Mäster Agneli Virveltruff kallas in och lyckas avvärja upploppet med hjälp av sina goda relationer bland tomteätterna. 

bottom of page